ขออภัยค่ะ! กรุณาเปลี่ยนการเชื่อมต่อจาก
Wi-Fi เป็น 3G/EDGE/GPRS
สอบถามเพิ่มเติม 027192022
--------------------